top of page

会社概要

कर्पोरेट नाम: L&S Co., Ltd.

प्रतिनिधि: मेङ तेन्मेई

पूंजी: 5.01 मिलियन येन

कम्पनीको नाम: L&S Co., Ltd.

स्थान: 〒810-0073

​ 3-6-23 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture Sun Heights Maizuru 603

 TEL ०९२-७९१-७२८५

 FAX ०९२-७९१-७२८४

 

व्यापार सामग्री:

・ घर जग्गा बिक्री

・ घर जग्गा बिक्री

· घर जग्गा लगानी

 

वास्तविक स्टोर फोटो

実店舗写真

OF5.jpg
OF1.jpg
OF2.jpg
OF4.jpg
OF3.jpg

免許証明

OF6.jpg
bottom of page