top of page

    सार्न-इन रिजर्भेसनको लागि पूर्व-प्रविष्टि
वांछित अवस्था पुष्टिकरण फारम

हाम्रो कम्पनी प्रयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद। हामी निम्न प्रश्नावली सामग्री र स्वागत आदेशको आधारमा कोठाहरू आवंटित गर्नेछौं। हामी प्रश्नावलीको सामग्रीलाई सकेसम्म विचार गर्नेछौं, तर कोठाहरूको उपलब्धतामा निर्भर गर्दै, हामीले चाहेको कोठा प्राप्त गर्न सक्षम नहुन सक्छौं। प्रवेश अवधिमा कुनै कोठा सुरक्षित गरिने छैन। कृपया ध्यान दिनुहोस्।

​ तपाईंको आवेदनको लागि धन्यवाद।

तपाईं LINE र WeChat साथीहरू थप्न सक्नुहुन्छ!

LINE.jpg
微信.jpg
bottom of page