top of page

    Đặt chỗ trước khi chuyển đến
Mẫu xác nhận tình trạng mong muốn

Cảm ơn bạn đã sử dụng công ty của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phân bổ phòng dựa trên nội dung bảng câu hỏi sau và trình tự lễ tân. Chúng tôi sẽ xem xét nội dung của bảng câu hỏi càng nhiều càng tốt, nhưng tùy thuộc vào tình trạng phòng trống, chúng tôi có thể không có được phòng như mong muốn. Không có phòng sẽ được đảm bảo trong thời gian nhập cảnh. Xin lưu ý.

​ Cảm ơn bạn đã đăng ký.

Bạn có thể thêm bạn bè LINE và WeChat!

LINE.jpg
微信.jpg
bottom of page